Prekursorem w dziedzinie teorii kolejek był duński inżynier Agner Krarup Erlang pracujący w firmie telekomunikacyjnej. W 1909 Roku Opublikował sur swoją pierwszą pracę dotyczącą Systemów kolejkowych. Kolejna expire Praca na Ten temat, napisana przez Davida G. kendalla powstała w 1953 Roku i dotyczyła notacji, kompy należy stosować przy opisywaniu Systemów kolejkowych. Zaproponowana przez Kendala notacja wyglądała następująco: A/B/c/L/N {displaystyle A/B/c/L/N}. Poszczególne składowe tej notacji miały następujące znaczenie: symulacje komputerowe Można wykorzystać ne analizy Systemów kolejkowych w wielu dziedzinach: już na Pierwszy rzut Oka widać, że notacja zaproponowana przez Kendalla jest bardzo sztywna i trudno Przy jej pomocy modelować prawdziwe zjawiska. Przykładowo, przy pomocy tej notacji nie da się uwzględnić, że klienci mogą się różnić między sobą (klienci, którzy przychodzą zrobić duże zakupy na week-end różnią się OD klientów, którzy przyszli Rano tylko po bułki). W teorii kolejek wykorzystywane jest m.in. Prawo Little`a (1961). Teoria kolejek-dziedzina matematyki zajmująca się analizowaniem Systemów, w których powstają kolejki. Teoria kolejek jest dziedziną związaną z badaniami operacyjnymi, rachunkiem prawdopodobieństwa, matematyką stosowaną, Jak również telekomunikacją i informatyką.

W systemach którymi zajmuje się Teoria kolejek, złożyć (NP. klienci w supermarkecie) napływają żadnych obsługi (kasy) je czekają na obsłużenie w poczekalni (Kolejka do kasy). Zwykle przyjmuje się, że tempo napływu klientów jest zmienną losową, co powoduje, że nawet Jeżeli punkty obsługi teoretycznie obsługują klientów szybciej niż Oni napływają, w systemie powstają kolejki. Kolejki wynikają z tego, że w jednej chwili klienci w ogóaction nie pojawiają się przy Kasie, natomiast w innej chwili pojawia się « podwójna porcja » klientów. Système kolejkowy opisują Dwie zmienne losowe: Pierwotnym założeniem było także à, że Systemy kolejkowe b, ą analizowane przy pomocy Technik analitycznych. W praktyce Okazuje się à Jednak bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe, ponieważ Systemy są zbyt skomplikowane Bądź charakteryzujące je zmienne losowe nie dają się w obfite sposób analizować matematycznie. Dlatego Obecnie najwygodniejszą je najczę stosowaną techniką są symulacje komputerowe..